Slide background

Certificering als PlusPraktijk

Sinds 01-01-2018 wordt Backelandt fysiotherapie door zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis en De Friesland erkend als PlusPraktijk. Voor de toekenning van het predicaat PlusPraktijk wordt gekeken naar deskundigheid, professionaliteit, intakeprocedures, behandelwijzen en de uiteindelijke resultaten. De tevredenheid van onze cliënten speelt hierbij uiteraard een sleutelrol. Door zich als PlusPraktijk te onderscheiden heeft Backelandt fysiotherapie bewezen ruimschoots te voldoen aan de eisen en behoeften van onze patiënten en cliënten.

BACKELANDT FYSIOTHERAPIE TILBURG

Backelandt Fysiotherapie is de specialist in onder andere sportfysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie en dry needling in Tilburg West.

> ONZE SPECIALISMES

AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Backelandt Fysiotherapie werkt conform de nieuwe AVG wetgeving en de bijbehorende veiligheidsstandaarden. Dat betekent dat wij onze procedures rondom informatiebeveiliging nog verder aangescherpt hebben. Als patiënt zal u hier weinig van merken, omdat wij deze aanpassingen vooral op praktijkniveau doorvoeren.    Het elektronisch patiëntendossier (EPD) van SpotOnMedics waar wij in werken voldoet aan alle richtlijnen en veiligheidseisen.

Met de komst van de AVG wetgeving veranderen uw privacyrechten. U heeft per 25 mei 2018 recht op inzage, mutatie en vergetelheid. Hierover kunt u meer lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Binnen Backelandt Fysiotherapie hebben wij een beleid opgesteld voor als u aanspraak wilt maken op uw rechten. Meldt u zich dan bij het secretariaat of bij uw behandelaar zodat de procedure inwerking gezet kan worden.

Ons digitale patiëntenportaal, dit is de online omgeving waar u bijvoorbeeld de intake vragenlijst kunt invullen voorafgaand aan uw eerste afspraak, is een beveiligde omgeving waarop u inlogt met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met ons secretariaat of dit te melden bij uw behandelaar.